Komponenty systému TQS

Systém TQS původně začínal jako skupina několika vzájemně kompatibilních teploměrů. Nyní již funguje jako komplexní systém nejrůznějších senzorů a zařízení - od teploměrů, přes vlhkoměry a I/O moduly až po A/D převodníky.

Měřicí systém TQS je distribuovaný systém inteligentních snímačů a převodníků fyzikálních veličin, které spojuje komunikace po lince RS485, komunikační protokol Spinel a 100%ní kompatibilita. Ke komunikaci slouží linka RS485, data mohou být přenášena i sítí Internet nebo přes USB.

V současné době se skládá z čidel:

  • TQS3 - teploměr -40C až +125C ve vnějším a vnitřním provedení, nebo i v provedení bez krytí, což je výhodné pro speciální úpravy. Teplota je posílána přímo ve C.
  • THT - teploměr s vlhkoměrem.
  • TCL - univerzální A/D převodník se vstupem pro proudový signál 4mA až 20mA. Obsahuje galvanické oddělení a vstupní proud převádí na čísla 0 až 1000.
  • Quido RS 2/2 - modul se dvěma digitálními vstupy a dvěma výstupy (relé)
  • TDS - displej v průmyslovém provedení pro zobrazení měřených hodnot.
  • AD4RS - A/D převodník pro měření proudu nebo napětí

Pro měření a sběr dat je určen program Wix, který obsáhne běžné úlohy měření. Je možné jej upravit podle Vašich požadavků.

Nákres TQS systému

Uspořádání systému TQS

Celý systém měření je na obrázku. Všechna čidla jsou propojena linkou RS485, každé čidlo má nastavenou vlastní adresu. V pravé části obrázku jsou 3 varianty možného přenosu dat - nahoře je zobrazeno měření na počítači umístěném v dosahu linky RS485. Druhá varianta ukazuje vzdálené měření, kdy systém čidel TQS je připojen k ethernetovému modulu GNOME485. K čidlům lze přistupovat přes Ethernet jako ke vzdálenému portu COM programem Wix, který je zdarma.

K převodu linky RS485 na linku RS232 je použit doporučený převodník TC485, který zajišťuje i napájení čidel. Před propojením všech čidel TQS je však třeba nastavit každému čidlu jinou adresu. K propojení je nejvhodnější používat běžný UTP kabel. Po zapnutí napájení se počítač dotazuje na měřené hodnoty čidel s jednotlivými adresami a zaslaná data z čidel TQS zpracovává.

Pokud je třeba přenášet data po síti Ethernet, nebo přes Internet, lze použít modul GNOME485. GNOME485 je převodník rozhraní Ethernet na linku RS485. Převodník GNOME485 přenáší měřené hodnoty z čidel TQS do sítě Ethernet a na počítači PC jsou vyhodnocována stejným programem, jako v lokální variantě.

Vytvořeno01.01.2002