Ovladače FTDI a Modrá smrt

Co dělat při chybné aktualizaci ovladačů pro čipy FTDI? Padá Vám PC po nenadálém přerušení instalace FTDI driverů? Nebo se začala objevovat ve Vašich Windows "Modrá smrt"? Pak právě pro Vás je následující článek.

Minulý týden jsem se zabýval problémem padání OS Windows do modré smrti způsobené ovladači FTDI. Bohužel se mi podařilo zjistit že při špatné aktualizaci ovladačů může mít systém s těmito ovladači problémy. K špatně instalaci ovladačů může dojít například těmito způsoby:

  1. Nebyla kompletně dokončena reinstalace ovladačů (výměna VCP za DD, nebo naopak)
  2. Při reinstalaci ovladačů byly v systému ponechány novější verze souborů které patří k jinému typu ovladačů
  3. Byly manuálně importovány *.inf soubory jiné verze ovladačů než jsou momentálně nainstalovány

Zde nabízím řešení které by mělo vést k odstranění špatně instalovaných ovladačů ze systému a k vynucené instalaci žádaných ovladačů:

(některé kroky nejsou nezbytně nutné, mám však tento postup ověřen na několika počítačích s různými verzemi OS)

(pokud některé kroky nebude možné provést, doporučuji pokusit se je aplikovat v nouzovém režimu – osobně se mi podařila reinstalace bez nutnosti restartu – krom OS Windows Vista)

  1. Aby nemohlo dojít v průběhu manuálních oprav k pádu systému je nutné odpojit všechna FTDI a spustit (nebo pro jistotu restartovat PC), pokud i při odpojených zařízení dochází k restartům je možné následující kroky provádět z nouzového režimu
  2. Ovládací panely -> Programy a funkce -> Odinstalovat všechny FTDI ovladače
  3. V adresáři C:\Windows\System32\ odstranit soubory ovladačů (ftbusui.dll,ftd2xx.dll,ftserui2.dll,FTLang.dll, případně další - hlavně ty co jsou uváděny ve spodní části obrazovky při modré smrti)
  4. V adresáři C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\ mohou být umístěny adresáře začínající ftd* všechny tyto adresáře odstraňte (zde si systém ukládá všechny ovladače se kterými přišel do styku a v tomto adresáři také automaticky hledá vhodný ovladač při instalaci nového zařízení)
  5. Přesuňte se do adresáře s ovladači které chcete nainstalovat (VCP, nebo DD - dle vaší potřeby) a nainstalujte všechny přítomné soubory *.INF (z kontextové nabídky vyvolané pravým tlačítkem myši vyberte položku "Instalovat")
  6. Nyní můžete připojit zařízení. Pokud se Vám podařilo odebrat správně soubory ovladačů bude spuštěn klasický proces vyhledávání ovladačů a v případném průvodci již jen musíte specifikovat Váš konkrétní adresář s ovladači použitý v bodě 5.

Není úplně nutné dodržet všechny úkony, cílem je zabránění autodetekce a samovolné instalaci/použití ovladače při připojení zařízení. Předpokládám že tento postup je vhodný pro odstranění i ovladačů jiných než FTDI zařízení.

Vytvořeno29.06.2007