Měřicí převodník s Ethernetem - 0 až 10V

AD4ETH je čtyřvstupový A/D převodník, který měří čtyři proudy nebo napětí. Vstupy jsou připraveny pro unifikované rozsahy 0-10V nebo 0(4)-20mA (jiné rozsahy na přání). S WEBovými stránkami, SNMP, Modb...více informací
Skladem více než 5 ks
KódAD4ETH_UZáruka36 měsícůCelní kód90303330Hmotnost132 g

AD4ETH je čtyřvstupový A/D převodník, který měří čtyři proudy nebo napětí. Vstupy jsou připraveny pro unifikované rozsahy 0-10V nebo 0(4)-20mA (jiné rozsahy na přání). S WEBovými stránkami, SNMP, Modbusem a dalšími možnostmi komunikace.

Základní rozsah (typicky 10V) je možné změnit na 2.5 až 100 V nebo na proudový rozsah 0 až 20 mA, 4 až 20 mA nebo jiný dle Vašeho požadavku. Pokud pro Vaši aplikaci potřebujete rozsah, který zde není uveden, napište jej do poznámky k objednávce nebo nás kontaktujte.

Vlastnosti

Seznámení s měřicími převodníku řady AD4

 • Čtyři analogové vstupy pro proud nebo napětí
 • Každý kanál volitelně s jiným rozsahem
 • Měřící rozsah rozdělen na 10 000 dílků (lze upravit)
 • Rychlost měření: dvakrát za sekundu pro každý kanál
 • Komunikace přes počítačovou síť (10/100 Ethernet)
 • Široký rozsah napájecího napětí (8 až 30 V)
 • Měření provádí jeden multiplexovaný 16 bit sigma-delta A/D převodník
 • Protokoly SNMP, MODBUS TCP, TCP (Spinel), UDP (Spinel), HTTP GET, HTTP POST (SOAP)
 • Vlastní WEBové stránky
 • WAPové stránky pro mobilní zařízení
 • Měřená data ve formátu XML pro snadné zpracování ve vlastní aplikaci
 • Podpora odesílání dat ve formátu XML WEBové službě (WebService) SOAP protokolem
 • E-mailová upozornění při překročení nastavených mezí (port 25, email bez SSL zabezpečení).
 • Funkce pro přepočet měřeného proudu nebo napětí na skutečnou cílovou veličinu - například na tlak, hladinu, vzdálenost apod. podle připojeného senzoru
 • Měřící software pro zobrazení a ukládání teplot pro Windows

Komunikační možnosti AD4ETH

 • Vnitřní WEBová stránka
  Přes interní WEBové rozhraní lze snadno sledovat naměřené hodnoty a také AD4ETH konfigurovat. Stránky jsou zabezpečeny jménem a heslem. Lze nastavit heslo zvlášť pro konfiguraci a zvlášť pro zobrazení aktuálních hodnot. Stránky v AD4ETH jsou dle nastavení v češtině nebo angličtině.
 • XML soubor
  Všechny hodnoty z měřícího převodníku jsou k dispozici v XML formátu. Tento formát lze snadno zpracovat ve vlastní aplikaci nebo číst webovou službou. Příklad čtení XML ve Visual Basicu je níže.
 • WAPová stránka pro PDA nebo mobilní telefon
  AD4ETH obsahuje jednoduchou WAPovou stránku s měřenými údaji. Tuto stránku si lze otevřít v mobilním telefonu, PDA nebo jiném mobilním zařízení. Díky tomu je možné mít kdykoli přehled o aktuálním stavu zařízení.
 • Export aktuálních hodnot do vlastních WEBových stránek (HTTP GET)
  AD4ETH umožňuje periodicky volat skript (například PHP či ASP) na zadaném WEBovém serveru a jako parametr HTTP GET serveru předávat naměřené údaje a další parametry. Takto lze snadno dostat aktuální měřené údaje přímo na Vaše WEBové stránky. Hodnoty lze následně například ukládat do databáze, dále zpracovávat, apod.
 • Export aktuálních hodnot pro WEBovou službu (HTTP POST, SOAP)
  Měřené údaje umí AD4ETH v pravidelném intervalu odesílat také jako HTTP POST ve formátu XML SOAP (Simple Object Access Protocol). Tento způsob je ideální pro další zpracování naměřených hodnot WEBovou službou (Web Service) čekající na serveru v Internetu nebo na firemní síti. Tato data ve formátu XML lze jednoduše zpracovat například v prostředí .NETu – odpadá nutnost zabývat se programováním komunikačního protokolu, apod. Stačí jen zpracovat dodaný XML soubor.
 • SNMP protokol
  Protokol SNMP je využíván ve větších společnostech pro centrální správu a dohled nad veškerým hardwarem a technologiemi. AD4ETH umí tímto protokolem komunikovat a dle nastavení odesílá SNMP trapy při překročení nastavených mezních hodnot. Umí také periodicky odesílat trap s aktuálními hodnotami.
 • E-mail
  Dle nastavení umí AD4ETH odeslat e-mailem informace o překročení kritických mezí jednotlivých kanálů. (E-mail lze jednoduše, díky službám operátorů, přeposlat na mobilní telefon jako zprávu SMS.)
 • TCP nebo UDP protokol
  AD4ETH může fungovat také jako TCP klient nebo TCP server, či komunikovat přes UDP. Při těchto způsobech komunikace využívá AD4ETH protokol Spinel.
 • Protokol MODBUS TCP
  MODBUS je standardním průmyslovým protokolem. AD4ETH je možné integrovat do stávajících systémů, které MODBUSem komunikují.
 • Zrcadlení analogových hodnot na dálku přes Ethernet - sada AD_Duplex_ETH
  Přenos analogové hodnoty na větší vzdálenost přes počítačovou síť (Internet/Ethernet) ve spolupráci s modulem DA2ETH. Analogová hodnota měřená pomocí AD4ETH na jednom místě se přenese (zrcadlí) na analogovém výstupu na  DA2ETH na jiném místě. (Takto lze přenést stavy dvou analogových kanálů.)
  Přenos analogové hodnoty (zrcadlení) přes Ethernet

Použití

 • Měření hodnot z čidel a snímačů s napěťovým nebo proudovým výstupem
 • Čtení senzorů jejichž výstupem je unifikovaný proudový signál
 • Vzdálené měření z čidel výšky hladiny, tlaku, teploty, vzdálenosti, apod.

Příklad čtení XML z AD4ETH ve Visual Basicu

Níže uvedený kód přečte XML s aktuálními údaji z AD4ETH a ve formuláři zobrazí název a hodnotu z kanálu 2. Ve zdrojovém kódu je počítáno s tím, že přístup ke XML je v AD4 zabezpečený jménem a heslem.

Imports System.Net
Imports System.Xml
Imports System.Xml.XPath

Public Class FormMain

  Private Sub ButtRead_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles ButtRead.Click

    Dim Resolver As New XmlUrlResolver With {
      .Credentials = New NetworkCredential("admin", "1234") 'jméno a heslo
    }
    Dim settings As New XmlReaderSettings With {
      .XmlResolver = Resolver
    }

    Dim reader As XmlReader = XmlReader.Create("http://192.168.1.254/fresh.xml", settings)
    Dim xml As XDocument = XDocument.Load(reader)
    Dim ns = New XmlNamespaceManager(New NameTable())
    ns.AddNamespace("n", xml.Root.Name.Namespace.ToString)

    Dim input As XElement
    input = xml.XPathSelectElement("/n:root/n:input[@id='2']", ns) 'id = číslo vstupu
    LblChannel2.Text = input.Attribute("name").Value	'název veličiny
    ValChannel2.Text = input.Attribute("val").Value		'naměřená hodnota

  End Sub

End Class

Příklad dat z převodníku AD4ETH ve formátu XML:

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<root xmlns="http://www.papouch.com/xml/ad4eth/actualvalues">
 <input id="1" unit="l/s" val="1" min="" max="" dot="2" bar="1000" stat="0" name="Generator" />
 <input id="2" unit="l/s" val="5.1" min="400" max="10000" dot="0" bar="2000" stat="0" name="Zatizeni" />
 <input id="3" unit="l/s" val="10.5" min="0" max="400" dot="0" bar="5000" stat="2" name="Hladina" />
 <input id="4" unit="l/s" val="11" min="0" max="10000" dot="2" bar="7000" stat="0" name="Rizeni" />
</root>

ad4eth.pdfDokumentace

Dokumentace měřicího převodníku AD4ETH. Příklady použití, první zapojení, kompletní přehled a popis komunikačních možností.

Velikost souboru: 1,52 MB

Datum: 26.05.2017

Stáhnout

ad4eth-mib-table.zipad4eth-mib-table.zip

SNMP MIB tabulka pro AD4ETH

Velikost souboru: 1,3 kB

Datum: 11.11.2015

Stáhnout

ad4-drak4-spinel.pdfad4-drak4-spinel.pdf

Kompletní popis komunikačního protokolu Spinel v měřicích převodnících AD4 a Drak 4, dodatek s vysvětlením principu hystereze a popis způsobu přepínání protokolů.

Velikost souboru: 1,26 MB

Datum: 11.11.2015

Stáhnout

ad4xxx-drak4-modbus-rtu.pdfad4xxx-drak4-modbus-rtu.pdf

Kompletní popis komunikačního protokolu MODBUS RTU v měřicích převodnících řady AD4 a Drak 4. Včetně dodatku s vysvětlením principu hystereze.

Velikost souboru: 471,42 kB

Datum: 17.01.2019

Stáhnout

ad4setup.zipad4setup.exe

Konfigurační software pro AD4RS, AD4USB a Drak 4. S náhledem aktuálních hodnot. (Poznámka: Pokud jste si Draka 4 nastavili na jinou komunikační rychlost než je 9600 Bd nebo 115 200 Bd, je třeba ji uvést v parametru při spuštění takto: AD4setup.exe baudrate=[vase_rychlost] )

Velikost souboru: 668,02 kB

Datum: 28.06.2018

Stáhnout

ethernet-configurator.zipethernetconfigurator.zip

Ethernet configurator je univerzální konfigurační software pro Ethernetová zařízení společnosti Papouch s.r.o. Umožňuje nastavit základní síťové parametry i pro zařízení s jiným síťovým rozsahem než je rozsah sítě, do které je zařízení připojeno. Software je v češtině a angličtině.
Přejít na hlavní stránku EthernetConfiguratoru...

Velikost souboru: 533,55 kB

Datum: 12.08.2013

Stáhnout

wix.zipsw-wix-free.zip

WixSoftware Wix, verze 1.8.9.3
Software k měření, řízení, ukládání, vyhodnocení a zobrazení hodnot ze zařízení společnosti Papouch s.r.o. (nebo i jiných zařízení s protokolem MODBUS).
(Omezení této volně stažitelné verze lze odstranit zakoupením licence.)
Přejít na hlavní stránku Wixu...

Velikost souboru: 3,07 MB

Datum: 31.08.2018

Stáhnout

PopisKe staženíPříslušenství