Co všechno se dá vyčíst z XML v Quidu?

Osvědčené I/O moduly Quido se používají v mnoha řídicích a dohledových aplikacích. Spousta vstupů a výstupních relé z nich činí opravdu univerzální moduly pro nejrůznější aplikace. XML je oblíbený formát předávání dat mezi různými systémy. V tomto návodu jsou přehledně na jednom místě shromážděny informace o způsobu čtení dat z Quida právě ve formátu XML.

Přes XML lze z Quida přečíst všechny aktuální údaje o stavech vstupů, výstupů i teploměru. Dále se dozvíte jak na to. Nejdříve je ale potřeba začít tím, kde lze XML v Quidu najít.

Kde je XML v Quidu?

Soubor s aktuálními údaji ve formátu XML je k dispozici přímo v hlavním adresáři Quida a jmenuje se fresh.xml. Pro Quido ve výrobní konfiguraci tedy jde o tuto adresu: http://192.168.1.254/fresh.xml

Pokud je v Quidu nastaveno heslo pro přístup k webovému rozhraní, je toto heslo vyžadováno i při žádosti o soubor fresh.xml.

V Quidu je také soubor settings.xml - některé užitečné informace z něj jsou popsány níže.

Jak soubor fresh.xml vypadá?

Obsah souboru fresh.xml se mění podle aktuálního stavu Quida. Zde je příklad souboru z Quida ETH 4/4, což je Quido, které má čtyři vstupy a čtyři výstupy a je možné k němu připojit jeden externí teploměr.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<root xmlns="http://www.papouch.com/xml/quido/act">
	<din id="1" name="Svetlo chodba" sts="0" val="0" cmo="0" cnt="0" />
	<din id="2" name="Jizni brana" sts="0" val="0" cmo="0" cnt="0" />
	<din id="3" name="Pocet krabic" sts="0" val="0" cmo="1" cnt="274" />
	<din id="4" name=" " sts="0" val="1" cmo="3" cnt="28" />
	<dout id="1" name="Klapka" sts="0" val="0" mde="0" />
	<dout id="2" name="Osvetleni" sts="0" val="1" mde="0" />
	<dout id="3" name="Brana" sts="0" val="0" mde="1" />
	<dout id="4" name="Chlazeni" sts="0" val="0" mde="4" />
	<temp id="1" sts="0" val="12,6" th="30" tl="-10" tenb="1" />
	<status location="Sklad 5" unit="C" />
</root>

Význam hodnot

V XML souboru jsou tři typy tagů: din, dout, temp a status. Din je pro stav vstupu, dout pro stav výstupu, v temp jsou informace o teploměru a tag status je informační a týká se celého zařízení. Počet tagů závisí na počtu příslušných vstupů, výstupů a teploměrů na Quidu.

Vstup - tag din

Tento tag obsahuje informace o jednom ze vstupů Quida. V tagu jsou tyto atributy:

 • id: Unikátní identifikátor digitálního vstupu na zařízení. (První vstup má číslo 1.)
 • name: Název vstupu, definovaný uživatelem v nastavení.
 • cnt: Aktuální stav počítadla na tomto vstupu. (Počítadlo musí být zapnuté v nastavení, jinak hodnota zůstává beze změny.)
 • cmo: Zde uvedené číslo je kód režimu počítadla. Může nabývat těchto hodnot:
  ... 0 - Počítadlo je vypnuté
  ... 1 - Počítadlo přičte jednotku při každé náběžné hraně na vstupu
  ... 2 - Počítadlo přičte jednotku při každé sestupné hraně na vstupu
  ... 3 - Počítadlo přičte jednotku při každé hraně na vstupu.
  (Náběžnou hranou se myslí okamžik změny stavu vstupu z rozepnutého na sepnutý.)
 • val: Aktuální stav vstupu (číslo 0 nebo 1).
 • sts: Představuje aktuální status vstupu. Nabývá těchto hodnot:
  ... 0 - Hodnota val je platná a představuje aktuální stav vstupu
  ... 1 - Čeká se na první zjištění stavu vstupu
  ... 4 - Při zjišťování stavu vstupu se vyskytla chyba - není možné jej zjistit.

Výstup - tag dout

Zde jsou parametry, které se vztahují k jednomu výstupu Quida. Atributy tohoto tagu jsou následující:

 • id: Unikátní číslo výstupu na zařízení. (První výstup má číslo 1.)
 • name: Název výstupu, definovaný uživatelem v nastavení.
 • sts: Představuje aktuální status výstupu. Nabývá těchto hodnot:
  ... 0 - Hodnota val je platná a představuje aktuální stav vstupu
  ... 1 - Čeká se na první zjištění stavu vstupu
  ... 4 - Při zjišťování stavu vstupu se vyskytla chyba - není možné jej zjistit.
 • mde: Aktuální pracovní režim výstupu. Může zde být jedna z těchto hodnot:
  ... 0 - Manuální režim ovládání
  ... 1 - Časové sepnutí na předem nastavenou dobu (kladný pulz)
  ... 2 - Časové rozepnutí na předem nastavenou dobu (záporný pulz)
  ... 3 - Hlídání teploty - sepnutí
  ... 4 - Hlídání teploty - rozepnutí
  ... 5 - Hlídání teploty - časové sepnutí na předem nastavenou dobu (kladný pulz)
  ... 6 - Hlídání teploty - časové rozepnutí na předem nastavenou dobu (záporný pulz)

Teploměr - tag temp

Informace v tomto tagu se týkají teplotního senzoru, připojeného ke Quidu. Jde o tyto informace:

 • id: Unikátní číslo teploměru na zařízení. (První má číslo 1.)
 • val: Aktuální naměřená hodnota v nastavené teplotní jednotce.
 • sts: Představuje aktuální status teploměru. Nabývá těchto hodnot:
  ... 0 - Hodnota val je platná a představuje aktuální teplotu
  ... 1 - Čeká se na první odměr teploty
  ... 4 - Senzor je v chybovém stavu nebo není připojen
 • tl: Uživatelsky nastavená dolní teplotní mez.
 • th: Uživatelsky nastavená horní teplotní mez.

Tag status

Další aktuální informace o zařízení:

 • location: Uživatelsky nastavený název zařízení.
 • unit: Aktuálně nastavené teplotní jednotka symbolizovaná velkým písmenem C (stupně Celsia), F (Fahrenheita) nebo K (Kelvina).

Soubor settings.xml

V tomto souboru je kompletní výpis konfigurace Quida. V následující ukázce souboru jsou ukázána jen některá základní nastavení, která mohou být užitečná při vzdáleném přístupu ke Quidu.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<root xmlns="http://www.papouch.com/xml/quido/set">
	<set box="1" ip="192.168.1.124" mask="255.255.255.0" gate="0.0.0.0" wport="80" ... />
	...
	<set box="12" mac="00:20:4A:B4:8D:F1" />
</root>

Pro přístup k tomuto souboru jsou vyžadovány přihlašovací údaje administrátora.

Význam některých důležitých parametrů:

Tag set:box=1

Nastavení týkající se síťových parametrů:

 • ip: Aktuální IP adresa Quida.
 • mask: Maska sítě.
 • gate: IP adresa síťové brány.
 • wport: Číslo portu, na kterém je poskytováno Quidem webové rozhraní.

Tag set:box=12

 • mac: MAC adresa ethernetového rozhraní Quida.

 

Víte, že Quido umí aktuální informace o sobě posílat také HTTP GETem? Lze přes něj Quido do určité míry také ovládat. Podívejte se na podrobnosti v článku HTTP GET v Quidech...

Vytvořeno02.01.2012
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení