Recyklace elektrozařízení

symbol recyklaceProvozovna Papouch store s.r.o., Strašnická 1b, 102 00 Praha 4 je místem zpětného odběru výrobků s ukončenou životností.

K zajištění ekologické recyklace elektrozařízení s ukončenou životností postupujte takto:
  1. Odevzdávejte elektrozařízení na na místech k tomu určených v souladu se Zákonem o výrobcích s ukončenou životností 542/2020 Sb.
  2. Neodstraňujte zařízení jako netříděný komunální odpad.
  3. Zařízení přineste nebo zašlete do naší provozovny (viz adresa výše).
  4. Koneční uživatelé mohou tak přispět k opětovnému použití elektrozařízení a recyklaci nebo jinému
    využití odpadních elektrozařízení.
  5. Odstranění zařízení do komunálního odpadu má škodlivý vliv kvůli nebezpečným látkám obsažených v elektrozařízení na životní prostředí a zdraví lidí.
  6. Označení zařízení určeného k recyklaci je dáno grafickým symbolu pro zpětný odběr podle § 62 odst. 1 Zákona o výrobcích s ukončenou životností (jde o symbol přeškrtnuté popelnice).