Systém pro synchronní analogová měření

Měřicí systém, který umožňuje měřit unifikovaný proudový nebo napěťový signál synchronně na více pracovištích. V tomto případě na třech pracovištích po osmi měřeních současně.

  • Časová nejistota měření na oddělených pracovištích lepší než 100 µs.
  • Naměřené hodnoty jsou odesílány do nadřazeného systému (počítače PC).
  • Dodaný software měřené hodnoty ukládá a zobrazuje v tabulce a grafu.
Vytvořeno10.03.2010