Systém pro synchronní analogová měření na více pracovištích současně

Měřicí systém, který umožňuje měřit unifikovaný proudový nebo napěťový signál synchronně na více pracovištích. V tomto případě na třech pracovištích po osmi měřeních současně.

  • Měření na oddělených pracovištích s časovou nejistotou lepší než 100 µs.
  • Měřicí moduly s osmi vstupy volitelně pro 4-20mA, 0-5V nebo 0-10V
  • Naměřené hodnoty jsou odesílány do nadřazeného systému (počítače PC).
  • Dodaný software měřené hodnoty ukládá a zobrazuje v tabulce a grafu.

Toto je příklad elektronického zařízení vyrobeného na zakázku. Rádi vyrobíme zařízení na zakázku i pro Vás - neváhejte se na nás obrátit a bezplatně konzultovat vývoj nového zařízení nebo úpravu stávajícího produktu.

Vytvořeno10.03.2010