Elektronická šatna - dohled šatních skříněk

Systém centrální správy objektu se šatními skříňkami. Vyvinuli jsme elektroniku, která sleduje celkem až 600 skříněk a umožňuje uživatelům přístup do skříněk pomocí kontaktních čipů.

Systém je centrálně řízen pomocí nadřazeného počítače přes Ethernet, ale je na základě nastavení schopen pracovat autonomně off-line bez nadřízeného systému.

Systém elektronické šatny je modulární a lze jej přizpůsobit pro různý počet skříněk. Je schopen spravovat až 600 skříněk, včetně kontroly vstupu do objektu se šatními skříňkami. Každá skříňka má vlastní elektronický zámek a čtečku digitálního čipu pro autorizaci uživatele.

Ztráta čipu není problém, skříňku může otevřít také správce systému a ztracený čip smazat z databáze. Využití práv správce k otevírání skříněk lze na přání sledovat pro pozdější vyhodnocení oprávněnosti použití.

Systém elektronické šatny je vhodný pro pracoviště, šatny sportovišť, objekty aquaparků apod.

Vytvořeno19.07.2010