Ochrana nádrže proti zamrznutí

Hlídání nádrží s užitkovou nebo pitnou vodou v dopravním prostředku.

  • Zařízení kontroluje teplotu vody v nádrži. V případě, že hrozí nebezpečí zamrznutí, otevře vypouštěcí ventil dokud se nádrž nevyprázdní.
  • Použití: Hlídání nádrží s užitkovou nebo pitnou vodou v dopravním prostředku.
  • Použití: Měření výšky hladiny kapaliny v nádrži a indikace stavu na externím panelu.
Vytvořeno10.03.2010