Rychlá monitorovací jednotka pro vzdálený dohled a diagnostiku těžebních zařízení

Zakázkové zařízení pro vzdálený dohled a diagnostiku těžebních zařízení v odlehlých oblastech na souši i na moři. Velmi rychlé měření pro zachycení dynamických vlastností stroje při konkrétním úkonu.

Komunikace přes mobilní síť LTE, WiFi nebo Ethernet, podle toho, co je v lokalitě k dispozici. Synchronizace měření z několika desítek zařízení s časovou odchylkou jen několik milisekund. Odesílání měření přes MQTT na vzdálený broker a ukládání do databáze pro další analýzu a zpracování.

Při použití v servisním režimu technik provede měření stroje před seřízením a po seřízením. Záznamy a grafy průběhu hodnot se uloží jako potvrzení o správném seřízení stroje.

Vstupy a výstupy pro připojení ke stroji

Sběr všech hodnot rychlostí až 1000 měření/sec:

 • 4 × alogový proudový vstup
 • 4 × d igitální vstup se vzorkováním 250 µs
 • 5 × výstupní relé
 • 3 × polovodičový spínač pro řízení ventilů
 • 4 × externí teploměr
 • 1 × vstup pro inkrementální snímač - počítání otáček, detekce směru otáčení a sledování přesné polohy hřídele (dva kvadraturní vstupy, frekvence pulzů do 10 kHz)

Konektivita a přenos dat

 • Ethernet, WiFi a LTE - na každé jednotce je kombinace komunikačních rozhraní podle možností dostupných v dané lokalitě
 • GPS pro lokalizaci a přesnou časovou synchronizaci.
 • Sběrnice RS485 pro připojení externích senzorů s protokolem Modbus RTU.
 • Přenos dat na vzdálený server přes zabezpečené MQTT (MQTTS) a jistotou doručení dat díky QoS 2.
 • Pro lokality se špatných signálem ukládání měření do interní paměti a doposlání dat po obnovení mobilního signálu.
 • Náhled hodnot a konfigurace přes webové rozhraní.

Toto je příklad elektronického zařízení vyrobeného na zakázku. Rádi vyrobíme zařízení na zakázku i pro Vás - neváhejte se na nás obrátit a bezplatně konzultovat vývoj nového zařízení nebo úpravu stávajícího produktu.

Vytvořeno03.09.2021
Náhled aktuálních měřených hodnot pro servisního technika. Názvy vstupů nastavitelné uživatelsky dle konkrétní lokality.
Nastavení MQTT a podmínek spuštění rychlého měření